Rạp xiếc Trung Ương

Địa chỉ:27 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: N/A

Website: N/A

Thuộc nhóm: Rạp xiếc

Xem ảnh của địa điểm này Chỉnh sửa thông tin
Thông tin chi tiết
Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này