Phòng cho thuê Kim

Địa chỉ:Số 91 Bùi Viện - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38 368 584

Website: N/A

Thuộc nhóm: Nhà nghỉ

Xem ảnh của địa điểm này Chỉnh sửa thông tin
Thông tin chi tiết
Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này
Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật