Nhà hát Chèo Việt Nam

Địa chỉ:Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: N/A

Website: N/A

Thuộc nhóm: Sân khấu, Nhà hát

Xem ảnh của địa điểm này Chỉnh sửa thông tin
Thông tin chi tiết
Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này
Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật