Nhà hàng Thượng Hải

Địa chỉ:Số 105, Đường Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 04 38 688 940

Website: N/A

Thuộc nhóm: Món Trung Quốc

Xem ảnh của địa điểm này Chỉnh sửa thông tin
Thông tin chi tiết
Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này
Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật