Nhà hàng Kiu Kiu

Địa chỉ:Số 1, Đường Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 04 33 115 425

Website: N/A

Thuộc nhóm: Món Trung Quốc

Xem ảnh của địa điểm này Chỉnh sửa thông tin
Thông tin chi tiết
Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này
Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật