Thông tin chi tiết
Cho điểm
Đã có 5 Đánh giá về địa điểm này
 3 năm trước
Bởi Pan ra - Hà nội | 0 điểm - 0 địa điểm - 0 đánh giá

Đề nghị shop xem lại thái độ của nhân viên đo kính Nhân viên rất thái độ và bất lịch sự Khách đã ngồi vào ghế vẫn ngồi bấm điện thoại Nói chuyện với khách trống không rất kẻ cả Sau đó nói chuyện vô cùng khiếm nhã Rate 1 sao là quá nhẹ nhàng với thái độ như thế rate âm sao mới xứng đáng Tôi bỏ tiền ra để mua dịch vụ chứ không đi xin các vị Nếu tiếp tục còn thái độ khinh thường khách hàng nh

 3 năm trước
Bởi Pan ra - Hà nội | 0 điểm - 0 địa điểm - 0 đánh giá

Đề nghị shop xem lại thái độ của nhân viên đo kính Nhân viên rất thái độ và bất lịch sự Khách đã ngồi vào ghế vẫn ngồi bấm điện thoại Nói chuyện với khách trống không rất kẻ cả Sau đó nói chuyện vô cùng khiếm nhã Rate 1 sao là quá nhẹ nhàng với thái độ như thế rate âm sao mới xứng đáng Tôi bỏ tiền ra để mua dịch vụ chứ không đi xin các vị Nếu tiếp tục còn thái độ khinh thường khách hàng nh

 3 năm trước
Bởi Pan ra - Hà nội | 0 điểm - 0 địa điểm - 0 đánh giá

Đcmm thằng đo kính tầng 2 Đéo

 3 năm trước
Bởi Pan ra - Hà nội | 0 điểm - 0 địa điểm - 0 đánh giá

Đcmm thằng đo kính tầng 2

 3 năm trước
Bởi Bongxu_79 - Hà nội | 0 điểm - 0 địa điểm - 0 đánh giá

Đã qua đây mua cái kính Rayban P phi công classic giá hơn 7 lố. Xài cũng khá ổn

Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật