Fivimart Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ:Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 54101468

Website: www.fivimart.com.vn

Thuộc nhóm: Siêu thị, TT Thương mại

Xem ảnh của địa điểm này Chỉnh sửa thông tin
Thông tin chi tiết
Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này
Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật