Thông tin chi tiết

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trung Minh

- Mua bán, cho thuê máy phát điện công suất từ 1KVA đến 500KVA
- Đại lý thiết bị vệ sinh cao cấp
- Tư vấn xây dựng, giám sát thi công

Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này
Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật