Thông tin chi tiết
Chuyên thiết bị gia công, kết cấu thép, lắp máy đóng tàu.
Cho điểm
Đã có 0 Đánh giá về địa điểm này
Địa điểm tương tự nhiều đánh giá
Địa điểm tương tự mới cập nhật